napi online kultúra és tudomány

KIÁLLÍTÁS
Ember, bőrbe kötve
A test kiterjesztése és behatolás a testbe: Kirakat - Kiállítás - Kísérlet
Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém

A veszprémi múzeumban május közepe óta komoly érdeklődésre számot tartó kiállítás várja a látogatókat. Az emberi testtel való foglalkozásnak - mely oly evidens része a képző- és alkalmazott művészeteknek -, a "testképek" teremtésének tárlata ez. Tóth G. Péter, a kiállítás kurátora, így ír a veszprémi kezdeményezésről:

Jelenkori civilizációnk - mely lényegében a fertotlenített és fertozésmentes környezet ideológiájában, a társadalmi biztonság, a személyi szabadság gondolatában vagy az orvostudomány mindenhatóságában karakteri-zálódott - rendkívüli módon érdeklodik és aggodalommal tekint a környezetszennyezés mértékére, a régen elfeledett, de újból felbukkanó "félelmetes híru" betegségekre, vagy a társadalom testét fenyegető, sőt elpusztító cselekményekre. Saját testünk sebezhetetlenségének illúziója is hirtelen szétfoszlik, mihelyst a hártya, melyet "bor"-nek nevezünk, felhasad. Vékony ugyanis az a réteg, mely a "kint"-et elválasztja a "bent"-től.

Az aggodalom azonban gyakran jótékony hatást is gyakorol. Kénytelenek vagyunk a váratlan vagy a kiszámíthatatlan események kapcsán újragondolni korábbi elképzeléseinket a múlt igazán fontosnak tartott aspektusairól. Minden újragondolás megkívánja a perspektívák teljes megváltoztatását, érzékeink átprogramozását, emlékeink újrarendezését. Mindehhez hozzátehetjük, amit Pierre Nora írt, mára már klasszikussá vált esszéjében, "Soha nem vágytunk ily érzéki módon arra, hogy érezzük egy talpalatnyi föld értékét, az ezredévi ördög kezét és a 18. századi falvak bűzét."

Régi vágya nemcsak a tudósnak, hanem a művésznek is, hogy megtudja, hogyan néz ki testünk belseje. Minden idők költészete is hordozza azt az akaratot, hogy megtudja, leírja, hogyan is néz ki az ott belül. Az emberi test megismerésének vágya a testet borító bőr felhasítását, a test megbontását, épségének megsértését eredményezte, mely nem csak az orvostudomány hatókörén belül valósult meg. A tudós vagy a művészi megismerés mellett társadalmilag is intézményesültek a másik ember kínzását vagy megcsonkítását célzó jelenségek.

Az "agresszió" vagy "erőszak" (Gewalt, violence), illetve az "erőszakos cselekmény" kifejezések általában destruktív jelentéstartalommal bírnak. Konstruktív kultúra-meghatározó jelentéseiről általában megfeledkezünk. Nem tagadhatjuk azonban, hogy az agresszív érzelmek, a gyűlölet, a düh, a szóbeli vagy verbális agresszió, a fenyegető magatartás, a tettlegesség, a fájdalomokozás, a másik ember megsebesítése vagy rituális megölése, a háborús körülmények között végrehajtott gyilkolás éppúgy része lehet életünknek, mint az ünnep, az embercsoportokat egybekovácsoló szertartás, vagy a vallási ideológiák által diktált szeretetparancs.

Fizikai világunkat (saját testünket) oly mértékben kiterjesztettük, meghosszabbítottuk, megnyújtottuk, hogy magasságában és mélységében is minden és mindenki "érintetté" vagy "elérhetővé" vált. Miután a megismerés vágya által mozgatott orvoskéz feltárta a kutya, a majom, majd az ember testének belső világát, a külső világ is a hódítás terepe lett. Lajka kutya a Szputnyik-2 fedélzetén, Sam majom a Mercury kapszulában, Jurij Gagarin pedig a Vosztok-1 űrhajó segítségével tágította ki az univerzumot. Marshall McLuhan szerint a ruha az emberi bőr, a kerék pedig a láb kiterjedése. Használati eszközeink többségét úgy tervezték meg, hogy alkalmazkodjanak az emberi testhez, a kézhez jól illeszkedjen a toll, a kilincs, a lábhoz a cipő. Érzékszerveink hatékonyságát fizikailag is fokozni tudtuk a látcsővel, a mikroszkóppal vagy a telefonnal. Hiányosságainkat ellensúlyozni tudtuk a szemüveggel vagy a hallókészülékkel. Pótolni tudtuk a balesetben, harci cselekményben elvesztett végtagokat és cserélni a működésképtelen szerveket.

Kultúránk is számtalan testképet teremtett. Legnagyobb meta-elbeszéléssé - az emberi test totálképévé vált - Krisztus korpusza a kereszten. Karácsonykor és húsvétkor a tévéadókon leadott Jézus-filmek a képernyőn keresztül szembesítenek minket a szenvedéstörténettel és a fájdalom metaforáival. Ráadásul az utóbbi időkben mindezeket a jeleneteket reklámokkal meg-megszakítva, csonkított formában élvezhetjük a kereskedelmi tévécsatornáknak köszönhetően. Képek szakítják meg a történet menetét, hogy az emberi testbe való behatolás mai gyönyörforrásait kínálják. Szemléletes grafikai rekonstrukciókon láthatjuk, amint egy kefe ledörzsöli fogunkról a fogkövet, állunkról vagy lábunkról lehántjuk a szőrt, a gyógyszerek kidugítják orrunkat, megindítják bélműködésünket, begyógyítják sérüléseinket, csökkentik fájdalmainkat. Mindezek előtt és után tanúi lehetünk Krisztus szenvedésének és testi kínjainak.


A kiállítás 2003. február 28-ig látogatható.

Ember, bőrbe kötve-kiállítás
Dolgozz a tökéletes testtel...További kiállítás: