. kontextus.hu  napi online kultúra és tudomány

KIÁLLÍTÁS
A humor művészete
Galambos Tamás és Koday László az Aulich Art Galériában


Az Aulich Art Galéria, melyet a Hamilton Tőzsdeügynökség alapított, néhány év alatt figyelemreméltó kiállítóteremmé nőtte ki magát. Ennek egyetlen titka a szervezők kvalitásérzéke. Nem egyetlen stílustörekvést abszolutizálnak, nem igazodnak divatokhoz, trendi elvárásokhoz. Galériájukba azt hívják meg kiállítani, aki saját ízlésüknek és érdeklődésüknek az adott pillanatban legmegfelelőbb. Így kerülhetett sor az elmúlt időszakban – a művészetük lényegét illetően oly eltérő – Kárpáti Tamás és El kazovszkij, Bod László és Kovács Péter kiállításának megrendezésére is. Most tovább gazdagodik a kép: augusztus végéig a sokak által naiv festőként aposztrofált ravasz tudású profi, Galambos Tamás és a valóban naiv (álnaiv?) Koday László kettős kiállítása látható.

Sajnos a kiállított képek mellett nem szerepel a keletkezési dátum, ám a Galambos művészetét már ismerők felfedezhetnek egy-két ismerős képet: például a ’79-es Agyaggalamblövőket, egyik főművét, a Noé bárkáját ’87-ből, vagy a többször is megfestett, bravúros Bányászöltözőt. Az sem csalódik, aki új élményekre vágyik: sok friss, az elmúlt években keletkezett képet is láthatunk.

Érdekes megfigyelni, hogy nem Galambos alkotói módszere, inkább szemlélete és technikája változott meg a legutóbbi időkben. Képeit most is a távlat-mélység, középtér-háttér perspektívájára építi, figurái változatlanul báb- vagy nippszerűek. Szemlélete azonban ironikusabbá vált, művein tudatosan ütközteti a főmotívumok köznapi szépségét azok valódi, egyre kritikusabban fogalmazott tartalmával. Festőnk valami olyasmit tud, amit csak a legnagyobb költők: súlyos gondolatait ironikusan könnyed „dalszerűséggel” adja elő. Ez a folyamat elkezdődött már az itt ki nem állított, de emlékezetes Vörös-tér (1988) című, maliciózus történelmi tablóval, kiteljesedését pedig eddigi legjelentősebb művén, a most főhelyen látható Történelem című táblaképen érte el.

"A történelemnek mindegy, ugyanis/ egybesöpri a hősök csontjait a vigécekével..." írta nagyjából harminc éve Ladányi Mihály. Ez a kép mindent felmutat, amit Galambos tud. A történelem nála hatalmas bábszínházi misztérium, melynek vörös hátterén rakéta és helikopterek jelzik korunkat, közöttük azonban egyenrangú súllyal van jelen a rakéta kilövőcsövére reppenő lepke, vagy a történelem előtti idők ablakából figyelő fehér galamb. A fekete előtéren szikrázó humorral fogalmazott ólomkatonák, tankok, hintalovas Horthy, török, német és szovjet viseletű haderők vonulnak a Szent Istvántól a McDonalds uralmáig terjedő tragikomikus történelmünk szereplőiként. A kép középterében hatalmas bábparaván, amelyen az ördög, a polgár, a népi hős egyaránt fölbukkan, kétségbeesetten „kapaszkodva” a rá kiosztott szerep kontúrjaiba. A történelem színjátékának elszenvedői, alakítói és voyeurjei vagyunk egyszemélyben - üzeni nekünk az önironikus festmény.

Hasonló a Noé bárkája című kép üzenete is. A menekítendő élőlényekkel megrakott bárka idillien szép, Giotto-kék tenger habjain hányódik, a háttérben végeérhetetlen modern metropolisz horizontja bontakozik ki. A természetet tehát még mindig mentenünk kell, önmagunk elől. Még szatirikusabb az Előszezon című alkotás, ahol a tizenkét csillagos uniós zászlók azonos értékkel sorolódnak be a giccsarzenál törpéi, katonácskái és bazári jelképei közé.

A keserűen gyilkos szatíra megvalósításához Galambosnak változtatnia kellett megszokott manírjain, mágikus hatású tubus-színeit lecsendesítette, hátat fordított a pointilizmusnak, a képek szerkezetét tudatosabban építi. Példa erre a gyönyörűen festett Bányászöltöző szokatlan, függőleges raszterezettsége vagy a Gellérthegyi boszorkányok mérnökien tervezett röppályája. Galambos e kiállítása alapján kortárs festészetünk egyik vezető művészének tekinthető, akitől még további megújulásokat várhatunk.

Érdekes ötlete a rendezőknek, hogy a kiállító tér további termeiben Koday László műveit mutatják be – tény, hogy a felületes szemlélő számára ezek akár rokonságot is mutathatnak Galambos műveivel. Koday is tubus-színeket használ, amelyeket sosem kever. Rajzossága és egyes dekoratív motívumai akár szerepelhetnének Galambos képein is. Az ő ecsetjét is a humor vezeti, de míg ez Galambosnál szatirikus, ironikus, elgondolkodtató fegyver, Kodaynál népi elemekre támaszkodó eszköz. És itt a nagy különbség: az, amit Koday fest, alig szól hozzá a világhoz, annak ellenére, hogy szorgalmasan illusztrálja a világ egyes létező természeti elemeit. Képein mesék elevenednek meg, gyermekies ábrázolásmódban - helyenként a falvédők, szerencsésebb pillanatokban a népi szürrealizmus képzeletvilágát idézve. Az általa festett univerzum a létező világok legjobbika, maga a paradicsom, melyben flóra és fauna, ember és idill társadalmon kívül léteznek. Ez a világ azonban önmagába zárt, ezért önismétlő, az egyes képek, mintha egymás duplikációi lennének. Naiv festő lenne? Stílusjegyei annak mutatják. Én inkább álnaivnak tartom, aki tudatosan céloz meg egy közönségréteget: a magyar nóta kedvelőit.

Koday kétségtelenül látványos világba vezet, vitathatatlanok grafikus képességei, hatásosak színválasztásai, mégis végig az az érzés motoszkál bennünk, ha valaki szürrealisztikus képzelete erőteljesebb igénybevételére, meglepő asszociációinak (szárnyas malacok, házak a fa lombjain) kidomborítására, a primitív közhelyek mellőzésére biztatná, érdekesebb életmű megalkotására nyílna lehetősége.

A két, értékeit tekintve eltérő fajsúlyú festő egymás mellett szerepeltetése, ha művészileg nehezen indokolható is, érdekes vállalkozás. Kodayt gondolatokra sarkallhatja, a dörzsölt nézőknek pedig leckét ad abból, hogy a látszathasonlóság milyen lényegi különbségeket rejthet.

Zsolnai Judit

A képek sorrendben:
Galambos Tamás: Agyaggalamb lövők
Galambos Tamás: Noé bárkája
Koday László: Emeletes mese
Koday László: Falu a fán
Galambos Tamás és Koday László kiállítása
Aulich Art Galéria, 1054 Budapest, Aulich utca 5.
Megtekinthető augusztus 29-ig.
Nyitva: munkanapokon 10-16 óráig.


Kapcsolódó linkek:


További kiállítás:

Égerházi Imre emlékkiállítás a Bolgár Kulturális Intézetben
NECC a KOGART Házban
RAF-kiállítás Grazban
Az új héber - kiállítás Berlinben
25 kérdőjel - kiállítás az Ernst Múzeumban
Bronzba zárt imák az Iparművészeti Múzeumban
Salvador Dalí kiállítása a Műcsarnokban
Leonardo tervei a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban
Romafotó kiállítás a Millenárison
Kopt művészet a Szépművészeti Múzeumban
Szentgyörgyi József kiállítása
Magyar Képregénykiállítás a KARTON Galériában
A Zsolnay 150 éve az Iparművészeti Múzeumban
Az FMK a Kogart Galériában
400 év francia festészete a Műcsarnokban
Tiepolo a Szépművészeti Múzeumban
Festészet Napja
Joan Miró kiállítás a Szépművészeti Múzeumban
Espana 1950 - Az újjászületés évtizede a Műcsarnokban
Két kiállítás Pécsett
Giorgione a bécsi Kunsthistorisches Museumban
Alberto Giacometti a Szépművészeti Múzeumban
Klimt Schiele, Kokoschka a Nemzeti Galériában
Szamizdat kiállítás a Millenárison
Monet és barátai a Szépművészetiben
EgyHetes a Műcsarnokban
Japán és magyar a Ludwigban
Színes magyar a Néprajziban
Mednyánszky-kiállítás a Nemzeti Galériában
Az Eredeti-másolat-hamisítvány a Néprajzi Múzeumban
Réber a Vigadó Galériában
A 4. ARC a Felvonulási téren
Budapest egy napja a Millenárison
Modigliani, Sautine és barátaik a Budapesti Zsidómúzeumban
A Kitalált hagyomány a Néprajziban
Barbata a Kiscelliben
Párizs és Budapest a divat tükrében - BTM
Verrocchio és görög ékszerek a Szépművészetiben
Magyar Sajtófotó 2002 a Néprajzi Múzeumban
Schéner Mihály a Gerbaudban
I.N.R.I. a MEO-ban
Robert Doisneau az Iparművészeti Múzeumban
Teremtett valóság a Mai Manóban
Szex és kommunizmus a Centrális Galériában
Ember, bőrbe kötve, Veszprémben
Greenaway a MEO-ban
"Álomimázs": kiállítás a Millenárison
Kupka kiállítás a Ludwig Múzeumban
Kedves, vidám dolog Toys R Us a Knoll Galériában
Klimatikus viszonyok a Műcsarnokban
Az interakció Szervize a Műcsarnokban
Párizsi Anziksz az Iparművészeti Múzeumban
Light as a Feather a Mai Manóban
A szépség dícsérete a Nemzeti Múzeumban
Hűsölés a teremben: nyári kiállítások
2. óriásplakát pályázat
SYMPHONIA HUNGARORUM. Magyarország zenekultúrájának ezer éve
Walter Péter a Mai Manó Házban
Kelet vörös a Centrális Galériában
FLASH a Kortárs Művészeti Intézetben
Brassai a Ludwig Múzeumban
Szamizdat kiállítás a Centrális Galériában
Új reneszánsz kút Visegrádon