KIA : kortárs irodalmi adattár —

Németh G. Béla

Személyi adatok
név álnév születési adatok elérhetőség
Németh G. Béla Szombathely, 1925. február 17.


Irodalmi munkásságának alkotóterülete(i)
foglalkozás   Irodalomtörténész, művelődéstörténész


Tanulmányok (4 bejegyzés)
időpont(ok) hely szerep
1950 ELTE   magyar-német
1948-ig Eötvös Kollégium  
1966   az irodalomtudományok kandidátusa
1973   az irodalomtudományok doktora


Munkahelyek (8 bejegyzés)
időpont(ok) hely szerep
1953-1955 Budapesti Pedagógiai Főiskola   adjunktus
1955-1958 Irodalomtörténeti Intézet   munkatárs
1959-1963   gimnázium, tanár
1963-1965 MTA Irodalomtörténeti Intézet   tanár
1965-1981 ELTE, XIX. Századi, majd XX. Századi Magyar Irodalomtörténet Tanszék   tanár
1981-1987 ELTE, Művelődéstörténeti Tanszék megszervezője   tanszékvezető egyetemi tanár
1987-1995 ELTE, XIX. Századi Magyar Irodalomtörténet Tanszék   tanszékvezető egyetemi tanár
1980-1986 Egyetemi Könyvtár   főigazgató


Tisztségek (14 bejegyzés)
időpont(ok) hely szerep
1991-1996 MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály   elnök
Irodalomtudományi Bizottság   tag
Poétikai munkabizottság   elnök
Művelődéstörténeti Bizottság   tag
XIX. Századi munkabizottság   elnök
Művelődéstörténeti Gyűjtemény   társelnök
Osztrák-Magyar Irodalomtudományi Vegyesbizottság   tag
Svéd-Magyar Történész Vegyesbizottság   tag
1979-1988 TMB irodalomtudományi szakbizottság   elnök, kutatási terület: szabadságharc utáni és XX. századi magyar irodalom
1982- MTA   levelező tag
1990- MTA   rendes tag
Gesellschaft für Literatur  
Magyar Írószövetség  
Pen Klub  


Megjelent kötetei (23 bejegyzés)
cím műfaj kiadó megjelenés helye, éve
Egy dunántúli falu keresztnév-anyaga 1949
Mű és személyiség tanulmány Magvető 1970
Tragikum és történetfelfogás Akadémiai 1971
Türelmetlen és késlekedő félszázad Szépirodalmi 1971
Die Geschichte der ungarischen Literatur 1972
Létharc és nemzetiség tanulmányok Magvető Budapest, 1976
11 vers verselemzések, versértelmezések Magvető 1977
Az egyensúly elvesztése. A német romantika Magvető (Gyorsuló idő) Budapest, 1978
Küllő és kerék Magvető Budapest, 1981
A magyar irodalomkritikai gondolkodás a pozitivizmus korában Akadémiai 1981
Positivismus in der ungarischen Kritik 1981
7 kísérlet a kései József Attiláról verselemzések Tankönyvkiadó 1982
11 + 7 vers Tankönyvkiadó 1984
Századutóról, századelőről Magvető 1985
Babits, a szabadító Tankönyvkiadó 1987
Hosszmetszetek és keresztmetszetek Szépirodalmi 1987
Péterfy Jenő Akadémiai Kiadó Budapest, 1988
Kérdések és kétségek Balassi 1995
Emlékek, eszmék, emberek Magyar Írószövetség - Belvárosi 1996
Korok és versek Calibra 1996
Írók, művek, emberek Korona Nova 1998
Hét folyóirat 1945-50 Csokonai Debrecen, 2000
A magyar sajtó története II. (szerkesztő és társszerző) MTA irodalomtudományi Intézet 1986


Műveiről megjelent legfontosabb tanulmányok/kritikák (18 bejegyzés)
ismertetett mű szerző cím megjelenés helye év
  Vörös T. Károly: A kétkedés joga - Beszélgetés Németh G. Béla irodalomtörténésszel Népszabadság 1988. Szeptember 24.
  Józsa György Gábor: A művelődéstörténet és oktatása, Beszélgetés N. G. B.-val Magyar Nemzet 1980. December
  Köbölkuti Katalin és Székelyné Török Tünde (Összeállította): Németh G. Béla - válogatott bibliográfia Irodalomtörténet 1995/1.
  Szegedy-Maszák Mihály: Németh G. Béla: Mű és személyiség ItK 1972/3.
  Veres András: Mű és személyiség Acta Litteratura 1972/1-2.
  Dávidházi Péter: Szemlélet, módszer, stílus Literatúra 1977
  Walkó György: Romantika és dialektika Nagyvilág 1978
  Reisinger János: Németh G. Béla: 11 vers Új Írás 1979
  Kulcsár Szabó Ernő: Németh G. Béla: Küllő és kerék Valóság 1981/10.
  Rába György: A művelődéstörténész küldetéstudata Jelenkor 1982
  Szabó Zoltán: Németh G. Béla: A magyar irodalomkritikai ... Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 1982/1-2.
  Sőtér István: Németh G. Béla, A magyar irodalomkritikai... Kortárs 1982
  Gyertyán Ervin: Németh G,. Béla: 7 kísérlet Kritika 1983
  Veres András: Németh G. Béla: A magyar irodalomkritikai... ItK 1985
  Balassa Péter: Küllő és kerék ItK 1985/1.
  Nemes István: Új irodalom- és művelődésszemléletért Jelenkor 1986
  Tamás Attila: Századutóról - Századelőről Irodalomtörténet 1987-88/1.
  Orlovszky Géza: Németh G. Béla: Babits a szabadító Hungarológiai Értesítő 1989/3-4.


Díjak (6 bejegyzés)
év díj
1976, 1985 József Attila-díj
1980 Akadémiai Díj
1987, 1993 Déry-díj
1988 Április Negyedike Érdemrend
1996 Széchenyi-díj
1998 Kosztolányi Dezső-díj