KIA : kortárs irodalmi adattár —

Faludy György

Személyi adatok
név álnév születési adatok elérhetőség
Faludy György Budapest, 1910. szeptember 22.


Irodalmi munkásságának alkotóterülete(i)
foglalkozás   költő, író, műfordító, egyetemi tanár


Tanulmányok (5 bejegyzés)
időpont(ok) hely szerep
1928 Evangélikus Főgimnázium   érettségi
1928-1930 bécsi egyetem  
1930-1931 berlini egyetem  
1931-1932 párizsi egyetem  
1932-1933 grazi egyetem  


Munkahelyek (11 bejegyzés)
időpont(ok) hely szerep
1933-1934   katonai szolgálat, zászlósi rang (később megvonták tőle)
1942-46 New York-i Szabad Magyar Mozgalom   titkár
1943 és 1945 Az amerikai hadsereg tagja  
1946-1950 Népszava   irodalmi szerkesztő
1957-1961 Irodalmi Újság (London)   főszerkesztő
1959-1964 PEN Club (London)   titkár
1968 New York-i Columbia Egyetem   vendégtanár
1971 a New Jersey Montclair Egyetem   vendégtanár
1972 philadelphiai egyetem   vendégtanár
1972 Torontói egyetem   tanár
1975 quebeci Bishop University   vendégtanár


Tisztségek (6 bejegyzés)
időpont(ok) hely szerep
1946 Kisfaludy Társaság   tag
1972 torontói egyetem   díszdoktor
1983 quebeci Bishop University   díszdoktor
Ötágú Síp c. amerikai magyar irodalmi folyóirat   szerkesztőbizottsági tag
1986-1989 a chicagói Szivárvány című folyóirat   szerkesztőbizottsági tag
Irodalmi Újság, Látóhatár-Új Látóhatár, Menora, a bécsi Magyar Híradó, az amerikai emigráns Népszava, a Haifai Szemle, a Montevideóban kiadott Tárogató, és más nyugaton megjelenő magyar lapok   munkatárs


Egyéb adatok (1 bejegyzés)
1950. június 14-én koholt vádak alapján letartóztatták, három évet töltött a recski kényszermunkatáborban. 1953-ban a tábor felszámolását követően szabadult, ezután műfordításaiból élt. Az 1956-os forradalom idején az Írószövetségben és a megújult Népszavánál tevékenykedett, a szovjet invázió után nyugatra menekült. 1967-től 1989-ig Torontóban él.


Megjelent kötetei (44 bejegyzés)
cím műfaj kiadó megjelenés helye, éve
100 könnyű szonett versek Magyar Világ Budapest, 1995
Versek Összegyűjtött versek Magyar Világ Budapest, 1995
Jegyzetek a kor margójára publicisztika Magyar Világ Budapest, 1994
Heinrich Heine, Németország átköltések Korunk Kolozsvár, 1937
Villon balladái átköltések Officina, Magyar Világ Budapest, 1937, 1988
A pompeji strázsa versek Officina Budapest, 1938
A felszabadultak az elnyomottakért Emlékalbum a spanyol földalatti mozgalom támogatására Szociáldemokrata Párt Budapest, 1946
Őszi harmat után versek Officina Budapest, 1947
Tragödie eine Volkes [Tatár Máriával, (Faludy Zsuzsával) és Pálóczi Horváth Györggyel] Ungarns Freiheitekampf durch die Jahrhundertes Europa Verlag Bécs, 1957
Emlékkönyv a rőt Bizáncról Válogatott versek Magyar Könyves Céh London, 1961
My Happy Days in Hell önéletrajzi visszaemlékezések London, 1962
Karoton regény Eyre and Spottiswoode London, 1966
Erasmus of Rotterdam életrajz Eyre and Spottiswoode London, 1970
Levelek az utókorhoz versek Institut Marsile Ficin Toronto, 1975
Ballada a senki fiáróp. Andruskó Károly 48 fametszetével Villon-átköltés Udruzjene Kolekcionare Jugoslavije Újvidék, 1975
East and West versek Hounslow Press Toronto, 1978
Faludy György összegyűjtött versei versek Püski Sándor New York, 1980
Learn this poem of mine by heart, Sixty poems and speech versek Hounslow Press Toronto, 1983
Twelve sonnets versek Pharos Press Victoria, British Columbia, 1983
Börtönversek 1949-1952 versek Recski Szövetség München, 1983
Ballad for Isabelle versek White Rino Press White Rock, British Columbia, 1985
Selected poems, 1933-1980 versek McClelland and Stewart Toronto, 1985
Hullák, kamaszok, tücsökzene. - Corpses, Brats and Cricket Music versek Tanks Vancouver, 1987
Pokolbéli víg napjaim önéletrajzi visszaemlékezések AB Független (szamizdat) / Magyar Világ Budapest, 1987, 1989 (2. kiadás)
Notes from the Rainforest (Eric Johnsonnal) esszék Hounslow Press Toronto, 1988
Börtönversek 1950-1953 versek Magyar Világ Budapest, 1989
200 szonett versek Magyar Világ Budapest, 1990
Erotikus versek versek Magyar Világ Budapest, 1990
Jegyzetek az esőerdőből (Eric Johnsonnal) napló Magyar Világ Budapest, 1991
Dobos az éjszakában válogatott versek Magyar Világ Budapest, 1992
Vitorlán Kekovába versek Magyar Világ Budapest, 1998
Villon balladái Faludy György átköltésében [műforítás] 1937
Heine Németországa Faludy György átköltésében [műforítás] 1937
Dicsértessék. A katolikus líra remekei [műforítás] 1938
Európai költők antológiája Műfordítások Bp., 1938
Rabelais: Pantagruel [műforítás] 1948
F. Rabelais: Pantagruel, középkori francia vidámságok könyve [műforítás] Szeged, 1989-1993
H. Barbusse: A tűz [műforítás] 1956
L. Aragon: Úri negyed [műforítás Nagy Andrással, Fodor Józseffel] 1956
B. Brecht: Háromgarasos regény [műforítás] 1957
J. P. Jacobsen: Marie Grubbe [műforítás G. Beke Margittal] 1985
Test és lélek. A világlíra 1400 gyöngyszeme Műfordítások. Szerk.: Fóti Edit. Ilp.: Kass János Bp., 1988
Erotikus versek. A világlíra ötven gyöngyszeme. Faludy György műfordításai [műforítás] 1990
Csavargó énekek. Villon balladái és versei [műforítás] Szentendre, 1993


Idegen nyelvre fordított kötetek/művek (4 bejegyzés)
év nyelv fordító cím műfaj kiadó megjelenés helye
1964 dán Lotte Eskelung Pokolbéli víg napjaim; Myne lykkelige Dage i Helvede önéletrajz Forlaget Fremad Koppenhága
1964 német Hans Wagenseip Pokolbéli víg napjaim; Heitere Tage in der Hölle önéletrajz Rütten und Loening Verlag München
1965 francia Gara László Pokolbéli víg napjaim; Les beaux jours de l'enfer önéletrajz John Didier Paris
1973 németül Walter Seib és Waltraut Engep Erasmus von Rotterdam életrajz Societäts Verlag Frankfurt am Main


Műveiről megjelent legfontosabb tanulmányok/kritikák (50 bejegyzés)
ismertetett mű szerző cím megjelenés helye év
Villon balladái   Devecseri Gábor: Villon átköltései Nyugat II. kötet 1937.
  Méliusz József: Faludy György Szabad Szó (Párizs) 1938. máj. 21.
  Thurzó Gábor: Változatok Heine-versekre és egyéb kiforgató fordítások Napkelet 1938
A pompeji strázsán   (Becsky Andor) Pap Gábor: A pompeji strázsán Korunk 1938. 7-8.
A pompeji strázsán   Szabó István: A pompeji strázsán Pásztortűz 1938.
A pompeji strázsán   Tamás Aladár: A pompeji strázsán Új Hang (Moszkva) 1938. 10.
Dícsértessék   Rónay György: Dícsértessék Vigilia 1938.
Dícsértessék   Révay József: Dícsértessék Katolikus Szemle 1939.
Villon balladái   Bálint György: Ballada a jobb sorsra érdemes Villonról Nyugat 1940.
Villon balladái   Eckhardt Sándor: Szegény Villon Magyar Szemle 1940. 38. kötet
Villon balladái   Laczkó Géza: Szegény Villon. A költői alibi Magyarország 1940. márc. 31.
Villon balladái   Komlós Aladár: A teremtő hamisítás Új Idők (K. A.: Tegnap és ma. Tanulmányok. Bp. 1956. Szépirodalmi Könyvkiadó) 1946
Őszi harmat után   e. j. (Erdődy János): Őszi harmat után Népszava 1947. jún. 13.
Őszi harmat után   Gyárfás Miklós: Őszi harmat után Haladás 1947. 24.
Őszi harmat után   k-i-e (Keszi Imre): Őszi harmat után Szabad Nép 1947. jún. 12.
Emlékkönyv a rőt Bizáncról   Márton László: A költő és rögeszméi Magyar Műhely 1962
Pokolbéli víg napjaim   Dénes Tibor: Epikurosz a pokolban Irodalmi Újság 1963. jan. 1.
Levelek az utókorhoz   Egri György: Nonumque prematur in annum Irodalmi Újság 1976. 1-2.
Levelek az utókorhoz   Ferdinandy György: Levelek és tükrök Új Látóhatár 1977.
  Zalán Magda: Ének a betonból Új Látóhatár 1977. 1-2.
Villon balladái   Nagy Csaba: Hozzászólás egy négy évtizedes vitához. Faludy Villon-átköltéseiről Irodalmi Újság 1978. 5-6. sz.
  Nagy Csaba: "Énem nem illett semmi sorba." Irodalmi Újság 1980. 11-12.
  Czigány Lóránt: Igricek utóda. Faludy György költészetéről Új Látóhatár 1981.
  Szakolczay Lajos: Faludy György látomásai Mozgó Világ 1982. 9.
  Zalán Magda: Szent, hamis útlevéllel Új Látóhatár 1985.
  Hegyi Béla: Faludy György Új Tükör 1988. 23.
  Böszörményi Géza-Gyarmathy Lívia: Beszélgetés Faludy Györggyel Medvetánc 1988. 1.
  Szász István: Rendetlen találkozások, szaggatott beszélgetés Kapu 1988. 3.
  Mihályi Gábor: Az írástudók becsülete. Nyílt levél Faludy Györgyhöz Élet és Irodalom 1988. 43.
  Mihályi Gábor: Magántörténelmünk csapdái Élet és Irodalom 1988. 48.
(köszöntés)   Balassa Péter: A beomlott tárnában Szivárvány 1989. 27.
Pokolbéli víg napjaim   Endrődy László: Pokolbéli víg napjaim Szivárvány 1989. 28.
(köszöntés)   Kukorelly Endre: Akkor már tudtam Szivárvány 1989. 27.
  Pomogáts Béla: Ezernégyszáz vers Élet és Irodalom 1989. 15.
  Rácz Péter: Én nem voltam úttörő Szivárvány 1989. 27.
  Szörényi László: Poklunk Életünk 1989
  Zimányi Tibor: Faludy köszöntése (Jurta Színház 1988. szept. 23) Szivárvány 1989. 28.
  Alexa Károly: Mese a huszadik századról Kortárs 1990. 5.
  Horkay Hörcher Ferenc: A humanizmus reneszánsza Magyar Napló 1990. 35..
  Komoróczy Emőke: Recsk és az ötvenes évek Faludy György és Kárpáti Kamil költészetében Árgus 1990
  Colombo, John Robert: Találkozásom Faludy Györggyel. Ford.: Tarnóc János Szivárvány 1991. 34.
Dobos az éjszakában   Györgyey Klára: A száműzött írók végre otthon - végleg! Szivárvány 1992. 37.
Dobos az éjszakában   Szathmáry Sándor: Dobos az éjszakában Szivárvány 1992. 38.
Pokolbéli víg napjaim   Károlyi Csaba: Önéletrajz-szemle Holmi 1993/2.
  Hegyi Béla: Esték Faludy Györgynél Respublika 1994. 20.
  Lukácsy András: Faludy és a rácsok Magyar Hírlap 1994. 224.
  Nagy N. Péter: A kétségbeesés gesztusa Élet és Irodalom 1993. 48.
  Marton Péter: Egy adalék egy vers létének kérdéséhez Jelenkor 1993. 1.
Dobos az éjszakában   Szekér Endre: A költő kalandjai Forrás 1993. 2.
Versek   Kulcsár-Szabó Zoltán: A kánon kiüresítése Élet és Irodalom 1997. 3. 7.


Művei az interneten, saját honlap (1 bejegyzés)
URL   leírás
http://www.irodalmiakadémia.hu   A Magyar Digitális Akadémia honlapja


Díjak (7 bejegyzés)
év díj
1991 A Magyar Köztársaság rubinokkal ékesített Zászlórendje
1993 A Soros Alapítvány Életműdíja
1993 Nagy Imre-emlékplakett
1993 Budapest Főváros Díszpolgára
1994 Kossuth-díj
1997 A MÚOSZ örökös tagja
1998 Pulitzer-emlékdíj