KIA : kortárs irodalmi adattár —

Határ Győző

Személyi adatok
név álnév születési adatok elérhetőség
Határ Győző Gyoma, 1914. november 13.


Tanulmányok (2 bejegyzés)
időpont(ok) hely szerep
1938 Budapesti Műegyetem Építészmérnöki Kar   diploma
Zeneakadémia   tanulmányok Kodály Zoltánnál


Munkahelyek (4 bejegyzés)
időpont(ok) hely szerep
1945-1947 UNRA-misszió, Budapest   építész - Hajós Alfréd munkatársa
1951-1956   fordító
1957–1976 BBC Magyar Osztályának munkatársa, Szabad Európa Rádió remdszeres munkatársa  
1960-1985   az angol külügyminisztérium hivatalos tutora


Tisztségek (1 bejegyzés)
időpont(ok) hely szerep
1994- a Széchenyi Akadémia tagja  


Egyéb adatok (5 bejegyzés)
1943: államellenes szervezkedés, összeesküvés vádjával letartóztatják, felségárulásért elítélik, 1944-ben a sátoraljaújhelyi börtönből megszökik
1949: kizárják az Írószövetségből
1950: tiltott határátlépési kísérletért két és fél év börtönbüntetésre ítélik, 1951-ig a szegedi Csillag börtönben raboskodik
1956-ban elhagyja Magyarországot, Londonban telepedik le, először 1988-ban tér haza
1981-től kezdve művei többségének első kiadása Aurora Könyvek cím alatt, magánkiadásban lát napvilágot Londonban


Megjelent kötetei (42 bejegyzés)
cím műfaj kiadó megjelenés helye, éve
Ragyogó szívvel, remete daccal versek (Hack Győző névvel) Vajna és Bokor Budapest, 1945
Heliáne regény Magyar Téka Budapest (Magvető, Bp., 1991), 1948
Liturgikon versek Antiqua Nyomda Budapest, 1948
Bábel tornya misztérium-burleszk Stockholm (Trikolor–Intermix, Bp., 1996), 1966
Pantarbész esszé Molnár József Nyomdája München, 1966
Hajszálhíd 1-2. versek Molnár József Nyomdája München, 1970
Sírónevető 1-2. drámák Molnár József Nyomdája München, 1972
Archie Dumbarton regény [később átdolgozva, Éjszaka minden megnő címen] Párizs, 1977
Intra Muros esszé Aurora London (Bp., 1991), 1978
Özön közöny filozófiai esszé Aurora London (bővített kiadása: 1993), 1981
Éjszaka minden megnő regény (eredetileg Archie Dumbarton címen) Aurora London (Szépirodalmi, Bp., 1986), 1984
Anibel regénytrilógia [1953-ban írt mű] Aurora London (Szépirodalmi, Bp., 1988), 1984
Lélekharangjáték versek Aurora London, 1986
Pepito és Pepita regény [a szerző utószavával] Szépirodalmi Budapest, 1986
Köpönyeg sors. Iulianosz ifjúsága lélekrajzi regény Aurora London (Életünk–Faludi Ferenc Alapítvány, Szombathely, 1997), 1986
Angelika kertje - A szép Palásthyné a más álmában közösül és egyéb elbeszélések 1-2 Aurora London, 1987
Szélhárfa 1-3 (A rákóra ideje – Félreugrók-megtántorodók – Antisumma) filozófiai kommentárok Aurora London, 1987
Az ég csarnokai esszé Aurora London, 1987
Medvedorombolás versek Aurora London, 1988
Boldogságról szenvedésről versek Megyei Könyvtár Békéscsaba, 1989
A fontos ember regény Aurora London (JATE Kiadó, Szeged, 1989), 1989
Golghelóghi regény (A szerző utószavával és jegyzeteivel) Aurora London (Életünk Könyvek, Szombathely, 1989), 1989
Csodák Országa HÁTSÓ-EURÁZIA regény [a 30-as évekből] Aurora Regénytár London, 1989
Eumolposz avagy A hazudozás zsoltára regény Aurora London, 1990
Az ige igézetében Aurora Könyvek London, 1990
Légy minaret! Aurora Könyvek London, 1990
A léleknek rengése Válogatott versek 1933–1988 Orpheusz Kiadó Budapest, 1990
A költészet kiskátéja Aurora könyvek London, 1990
Halálfej gajdok - Példatár a vénkor esdekléseiből Aurora London, 1991
Irodalomtörténet esszék Tevan Békéscsaba, 1991
Filozófiai zárlatok (Epigrammata Profana) [Szabó Zoltán bevezetésével] Aurora Ezotéria London, 1992
Mangún és más hang-, mese-, és színpadi játékok Csiky Ágnes Mária előszavával Aurora Könyvek London, 1992
Az Őrző Könyve (“Egregor”) regény Életünk Könyvek Szombathely, 1992
Üvegkoporsó versek Aurora könyvek London, 1992
Életút I–II–III. [kibővített, szerkesztett önéletrajzi visszaemlékezés Kabdebó Lóránt 1988-as interjúja alapján] Életünk Könyvek Szombathely, 1994-1995
Léptékváltás Három filozófiai tanulmány Magyar Írószövetség–Belvárosi Könyvkiadó Budapest, 1995
Álomjáró emberiség Karcolatok Aurora-ezoteria London, 1996
Medaillon Madonna Költeményes könyv Széphalom Könyvműhely Budapest, 1997
A Fény Megistenülése Fejezetek a filozófia abszurd drámájából Terebess Kiadó Budapest, 1998
Válogatott versek Unikornis Budapest, 1998
A Karkasszban Versek Littera Nova Budapest, 2000
Szentföld a Föld Kortárs Kiadó Budapest, 2000


Idegen nyelvre fordított kötetek/művek (2 bejegyzés)
év nyelv fordító cím műfaj kiadó megjelenés helye
1970 francia Georges Kassai Anibel regény N/A Párizs
1999 angol N/A The Right to Sanity: A Vicor Hatar Reader antológia Corvina Budapest


Műveiről megjelent legfontosabb tanulmányok/kritikák (69 bejegyzés)
ismertetett mű szerző cím megjelenés helye év
[A Heliáne-ről is]   Király István: Három regény – három kórtünet Csillag 1948/5
Pepito és Pepita   Albert Pál: Hárfás a Kínok Oszlopán Irodalmi Ujság 1964. február 15.
Bábel tornya   Karátson Endre: Bűvészet és orákulum Új Látóhatár 1967/3
  Bori Imre: Határ Győző kísérlete B.I: A szürrealizmus ideje. Forum, Újvidék 1970
  Gömöri György: Beszélgetés Határ Győzővel Híd 1972/1
Anibel   Sárközi Mátyás: Egy szerelem története Új Látóhatár 1984/4
beszélgetés   Szántó Péter: Szavafogyottan a kész munka előtt Élet és Irodalom 1984. október 26.
Határ Győző prózai és drámai műveiről   Erdődy Edit: Látomás a múltról és a jövőről Műhely 1984/6
Éjszaka minden megnő   Csiky Ágnes Mária: Egy self-made megváltó víziói Új Látóhatár és: Cs. Á. M.: Volt egyszer egy ötödik síp. Bethlen Gábor Kiadó, 1996 1985/3
Köpönyeg sors   Csiky Ágnes Mária: A túlélés magasiskolája Új Látóhatár és: Cs. Á. M.: Volt egyszer egy ötödik síp. Bethlen Gábor Kiadó, 1996 1986/5
Éjszaka minden megnő   Erdődy Edit: Vigilia 1986/9
Pepito és Pepita   Földényi F. László: A szavak túlpartján Élet és Irodalom 1986. október 3.
Pepito és Pepita   Csuhai István: Jelenkor 1986/12
  Kabdebó Lóránt: Határ Győző Újhold-Évkönyv, Bp., Magvető 1987/1
Lélekharangjáték   Csiky Ágnes Mária: Játék a véggel és a végtelennel Új Látóhatár és: Cs. Á. M.: Volt egyszer egy ötödik síp. Bethlen Gábor Kiadó, 1996 1987/2
  Gömöri György: Szecessziós elemek Határ Győző színdarabjaiban Új Látóhatár 1987/4
Éjszaka minden megnő   Beck András: Alföld 1987/5
Pepito és Pepita   Vajda Endre: Szatírikus apoteózis a nagy szenvedélyről Új Írás 1987/6
Éjszaka minden megnő   Károlyi Csaba: Életünk 1987/7
Éjszaka minden megnő   Pomogáts Béla: Kortárs 1987/7
Határ Győző Julianosz-regénye   Kabdebó Lóránt: Köpönyeg-sors Jelenkor 1987/11
Éjszaka minden megnő   Csuhai István: A szeretet apológiája Jelenkor 1987/11
Éjszaka minden megnő   Piszár Ágnes: Regény mint allegória Híd 1988/1
Köpönyeg sors   G. Komoróczy Emőke: “Mindig szem előtt vagyok. Kegyelemnek hosszúra engedett pórázán.” Kortárs 1998/2
[Reflexiók Határ Győzőnek A nemzeti hamistudatról szóló írására]   Ács Margit: A magára gömbölyödő sün Újhold-Évkönyv, Bp., Magvető 1988/2
[Reflexiók Határ Győzőnek A nemzeti hamistudatról szóló írására]   Balassa Péter: Összehasonlító sérelemtudomány Újhold-Évkönyv, Bp., Magvető 1988/2
A szép Palásthyné, Angelika kertje   Vargha Balázs: Prosperáló Prospero Élet és Irodalom 1988. március 25.
Héliáne   Kabdebó Lóránt: Egy elfeledett regény Vigilia 1988/3
Utóirat az Eumolposzhoz   Csuhai István: Egy ismeretlen ismerős Jelenkor 1988/11
Beszélgetés   Mezei András: Határ Győzővel: Mitől magyar a magyar író és kiket szeret a haza? M.A: Jelen, múlt, jövő. Műhelybeszélgetések. Győr 1988
Anibel   Rugási Gyula: Attisz, a pásztor Kortárs 1989/5
  Szakolczay Lajos: Határ Győző magnetofonkazetta-színháza Forrás 1989/7
Anibel   Károlyi Csaba: Életünk 1989/9
  Lengyel Balázs: Határ Magyar Napló 1989/10
interjú   Kabdebó Lóránt: Elveszett otthonok Jelenkor 1989/11
Anibel   Erdődy Edit: Egy istennő hazatér Jelenkor 1989/11
Hamvas Béla, Szentkuthy Miklós, Határ Győző   Rugási Gyula: Ezoterikus író Jelenkor 1989/11
életrajzi vázlat Határ Győzőről   Csuhai István: Ami látható és ami láthatatlan Életünk 1989/11
Határ Győző regényei itthon   Mészáros Sándor: Üres ég alatt Alföld 1989/11
A fontos ember   Mikola Gyöngyi: Magyar sarlatánok Jelenkor 1990/5
A léleknek rengése   Kulcsár Szabó Ernő: “Tűzre a csillagtérképeket…” Kortárs 1990/7
Határ Győző költészetéről   Szakolczay Lajos: A szabadon szólás szörnyetege Kortárs 1990/7
Golgheloghi   Göncz Árpád: Világdráma Kortárs 1990/12
A léleknek rengése   Gömöri György: Alföld 1991/3
Határ Győző életművéről   Szakolczay Lajos: A költészet koldusbotján – Európába Új Forrás 1991/4
Határ Győző: Heliáne   G. Komoróczy Emőke: “A trágyával töltött lány” Műhely 1992/1
Határ Győző írói életműve 1956-ig, I–II.   Rugási Gyula: XX. századi freskó Jelenkor és R. Gy: XX. századi freskó. Széphalom Kvműhely, Bp., 2000 1992/1, 2
Filozófiai zárlatok   Szepesi Attila: Mikroszkóp és melódia Hitel 1992. január 22.
Heliane   Szirák Péter: A túlzás poétikája Alföld 1992/1
Intra muros   Schein Gábor: Vigilia 1992/3
  Márkus Béla: A tárgyszeretet szörnyetege avagy Határ Győző irodalomtörténete Alföld 1992/6
Szerb Antal és Határ Győző irodalomtörténeteiről   Bán Zoltán András: A Volga menti lovas és az elefántcsonttorony Holmi 1992/11
  Tüskés Tibor: Határ Győző “irodalomtörténete” Tiszatáj 1993/1
  Kabdebó Lóránt: Határ Győző Holnap 1993/2
Határ Győző filozófiai írásai   Rugási Gyula: Extra Muros Jelenkor 1993/2
  Rónay László: Az örökifjú Határ Győző Somogy 1993/4
Határ Győzőről   Szegedy–Maszák Mihály:. /103–108.: A hontalanság irodalma Kortárs 1993/11
Jegyzetek egy majdan megírandó esszéhez   Szőllősy Klára: Határ Győző – nekrológ, 1956. február. Irodalomtörténet 1994/1–2
Özön Közöny   Jász Attila: Az eretnek apát kételyei Műhely 1994/5
Vezérlő kalauz Határ Győző bölcseleti munkáihoz   G. Komoróczy Emőke: Felvonásvég a világszínpadon Stádium Könyvkiadó, Bp. 1994
  Tüskés Tibor: Hét határon túl Lyukasóra 1995/4
Életút   Bikácsy Gergely: A Főgarabonciárius, avagy Sors-Isten-Barom krónikása Holmi 1995/12
Életút I–III.   Albert Pál: Mint Lorenzo Lotto Pesaróban Kortárs és A. P.: Alkalmak, Bp., 1997 1996/1
Éjszaka minden megnő   Goretity József: Mi történik akkor, ha egy átlagos világpolgár elfoglalja a Hazáját, a Földet? Új Holnap 1997/5
Medaillon Madonna   Kemény István: Kísérlet Élet és Irodalom 1997. június 6.
Lezáró megjegyzések Határ Győző életművéhez   Rugási Gyula: Via Victoris Alföld 1998/8
  Sárközi Mátyás: Szufiták fényében Élet és Irodalom 1998. szeptember 4.
Szentföld a Föld   Pályi András: Egy szenvedélyes kereső Élet és Irodalom 2001. február 2.
Határ Győzőről   G. Komoróczy Emőke: “Semmiről nem hallgathatunk, ami bennünk gondolódik” Életünk 2001/5


Bemutatott színdarabok, tévéjátékok, filmforgatókönyvek (2 bejegyzés)
év a bemutató adatai
1987 Patkánykirály, dráma, Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház
1992 Elefántcsorda, dráma, Várszínház, Budapest


Díjak (6 bejegyzés)
év díj
1989 Alföld nívódíja
1990 IRAT-nívódíj
1991 Kossuth-díj
1991 Magyar Köztársaság Aranykoszorúval Ékesített Csillagrendje
1993 a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja
1994 a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje