napi online kultúra és tudomány

Válogatott könyvújdonságok 2000/49. hét
Témakör: természettudományok

Gribbin, John
Az idő születése

Az idő születése. Könyvborító Korunk egyik nagy tudományos talányának történetét tartja a kezében az Olvasó: a világegyetem korának titkát és a rejtély megoldását. A XIX. században a csillagászok, a geológusok és az evolúció kutatói először vetették fel, hogy - a Biblia tanításával ellentétben - a Föld és a Nap (legalább) néhány millió éves. A XX. század elején sok csillagász már hallgatólagosan azt tételezte fel, hogy a világegyetem végtelenül öreg. Az 1920-as években Edwin Hubble felfedezte a világegyetem tágulását. Ezt Einstein általános relativitáselméletével összevetve arra a következtetésre jutottak, hogy a Világegyetem történetének kellett, hogy legyen egy kezdőpontja - az Ősrobbanás.
Hubble korai méréseit szóról szóra elfogadva azonban az derült ki, hogy a világegyetem fiatalabb, mint a Föld. Úgy tűnt, hogy Walter Baade az 1950-es évek elején fel tudta oldani ezt az ellentmondást, kimutatta ugyanis, hogy a világegyetem kétszer olyan nagy és kétszer olyan öreg, mint ahogy azt azelőtt feltételezték. Amikor azonban a csillagászok kezdték megérteni a csillagok működését, kiderült, hogy egyes csillagok öregebbek, mint maga az egész világegyetem. A csillagászat tudománya súlyos válságba került. Az 1970-es és 1980-as években nemcsak a munka, hanem a vita is folytatódott. A szakma nagy reményeket fűzött a Hubble-űrtávcsőhöz (HST). A HST mérései azonban 1994-95-ben szertefoszlatták ezt a reményt, ugyanis úgy tűnt, hogy a viszonylag fiatal világegyetem képét támasztják alá. A HST mérései világszerte arra késztették a csillagászokat, hogy újult erővel keressék a titok nyitját. A Sussex Egyetemen (Nagy-Britannia) John Gribbin és munkatársai új módszert dolgoztak ki a Hubble-állandó egyértelmű és pontos mérésére.
1997 közepén sikerült az áttörés. A HST adatait felhasználva sikerült bebizonyítani, hogy a világegyetem valóban öregebb, mint a benne található csillagok.
Az idő születése a hamis nyomok és zsákutcák félhomályos útvesztőjében az igazság felé araszolás hiteles története, amelyet az a ragyogó tehetségű tudományos író beszél el, aki kutató csillagászként maga is részese volt a döntő ütközetnek.

Akkord kiadó, 1990 ft.
ISBN: 9789637803734

McCracken, Thomas
Háromdimenziós anatómiai atlasz

Háromdimenziós anatómiai atlasz. Könyvborító A könyv csodálatos ábraanyagának elkészítése az Egyesült Államok Nemzeti Orvostudományi Könyvtára (National Library of Medicine) Visible Human Project TM elnevezésű programjának keretén belül a test több ezer keresztmetszeti képének digitalizálásával kezdődött. Minden egyes keresztmetszeti kép több száz elemének évekig tartó pontos azonosítását, leképezését új számítógépes modellező programok segítségével végezték. Ezzel a technikával sikerült megközelíteni az ideális anatómiai ábrázolásmódot, amely az emberi szervezet minden részéről valósághű képet nyújt.

Scolar kiadó, 9520 ft.
ISBN: 9789639193390

Pólya György
A gondolkodás iskolája

A gondolkodás iskolája. Könyvborító ,,A nagy felfedezések nagy feladatokat oldanak meg, de nincs olyan feladat, amelynek megoldásához ne volna szükség valami kis felfedezésre."
A világhírű magyar matematikus azt a kérdést vizsgálja könyvében, hogyan érdemes „felfedezni", azaz megtalálni az utat, ami egy tetszőleges feladat (tudományos probléma, matematikai feladat, rejtvény stb.) megoldásához vezet. Az a célja, hogy segítséget nyújtson az ötletes gondolkodásra való nevelésben. Könyvét elsősorban matematikatanárok és matematikával foglalkozó diákok számára írta, de értékes tapasztalatokat ad mindazoknak, akiket érdekelnek a feladatmegoldás, a megfejtés módszerei.
Pólya György (1887-1985) a Stanfordi Egyetem professzoraként dolgozott évtizedekig.

Akkord kiadó, 1990 ft.
ISBN: 9789637803758

gyermekkönyv/mese | humántudományok | irodalom | ismeretterjesztő | memoire | természettudományok | társadalomtudományok | vers

Az összes könyvújdonság

Pont Könyvesbolt
1051 Budapest Nádor utca 8.
Nyitva: h-p 9-18, sz 10-13.
Tel: 266-8722
E-mail: pont@pontkonyv.hu