napi online kultúra és tudomány

LAPTÁRLAT: a kurrens magyar folyóiratok gyűjteménye
(Társadalom)tudományi folyóiratok

Név
Offline karakter
Saját honlap
Acta Antiqua
Ókortudományi folyóirat
Indulás 1951, megjelenik rendszertelenül
Nincs
Acta Archaeologica
Régészeti szakfolyóirat
Indulás 1951, megjelenik évente négyszer
Nincs
Történettudományi folyóirat
Indulás: 1985-ben, megjelenik negyedévenként
Legfrissebb szám: 2005/1.
Archívum: 1996-tól(2004: PDF-formátumban), repertórium az 1985-95 közötti számokhoz, és linkgyűjtemény
Agrártörténeti Szemle
Agrártörténeti folyóirat
Indulás 1957, megjelenik évente kétszer
Nincs
Állam- és jogtudomány
Jogtudományi és államelméleti folyóirat
Indulás 1962, megjelenik évente többször
Nincs
Roma lap – Indulás 1991-ben, megjelenik havonta
Legfrissebb szám: 2005. december
Archívum: 1991-2005., 1998-ig csak egyes cikkek, 1999-től minden szám
Antik tanulmányok – Studia Antiqua
Ókortudományi szakfolyóirat
Indulás 1954, megjelenik évente egy összevont szám
Nincs
Archeológiai Értesítő
Régészeti szakfolyóirat
Indulás 1968, megjelenik félévente
Nincs
Ars Hungarica
Művészettörténeti szakfolyóirat
Indulás 1973, megjelenik évente kétszer
Nincs
Politikai és kulturális folyóirat
Újraindulás 1996-ban, megjelenik havonta
Legfrissebb szám: 2001. január
Archívum: 1997-től Scripta keresővel
Várostörténeti folyóirat
Indulás 1993-ban, megjelenik negyedévenként
Legfrissebb szám: 2004/3., ősz
Archívum: 1993–2004/3., kereső nélkül
Budapest Review of Books/Budapesti Könyvszemle
http://buksz.c3.hu/
Kritikai folyóirat
Indulás: 1991 tél, megjelenik negyedévenként
Legfrissebb szám: 2004/4.
Archívum: 2002/1-2004/4.
Café Bábel
Kulturális és (társadalom)tudományi folyóirat
Indulás: 1991, megjelenik évente négyszer
Legfrissebb szám: lásd kontextus.hu
Környezeti nevelés és ökológiai kultúra
Indulás: 1997, megjelenik havonta
Legfrissebb szám: 2000/3.
Archívum: 1997-2000/3.
Credo
Evangélikus folyóirat
Indulás 1995, megjelenik negyedévenként
Nincs
Kritikai folyóirat
Indulás: 1992, megjelenik havonta
Legfrissebb szám: 2000/5.
Archívum: 1999/9 – 2000/5.
Család, gyermek, ifjúság
http://www.csagyi.ngo.hu/foly2005.html
Családtörténet, gyermekvédelem
Indulás: 1992, megjelenik kéthavonta
Legfrissebb szám: 2005/3.
Archívum: 2000/1-2005/3., csak tartalomjegyzék
Debreceni Szemle
Tudomány és kultúra
Újraindulás: 1993, megjelenik negyedévente
Nincs
Demográfia
Népesedéspolitikai és történeti folyóirat
Indulás: 1958, megjelenik negyedévenként
Nincs
Oktatáskutatási folyóirat
Indulás: 1992, megjelenik negyedévenként
Legfrissebb szám: 1998/tél.
Archívum: 1997 tavasztól 1998 télig
Élet és Irodalom
http://www.es.hu
Politikai és irodalmi hetilap
Indulás: 1957. március 15, megjelenik hetente
Legfrissebb szám: minden pénteken
Archívum: 1998-tól napjainkig, kereső nélkül
Erdélyi Múzeum
Erdélyi tudományos és kulturális folyóirat
Nincs
Esély
Szociálpolitika
Indulás: 1989, megjelenik kéthavonta
Nincs
Politikai és társadalomtudományi folyóirat
Indulás: 1989, megjelenik háromhavonként
Legfrissebb szám: 64. szám
Archívum: 33. számtól, rendszertelenül
A MEH Integrációs Stratégiai Munkacsoportjának folyóirata – Indulás 1999, megjelenik kéthavonta
Legfrissebb szám: 2003/1.
Archívum: 1999/1-2003/1., csak tartalomjegyzék
Kulturális folyóirat
Indulás: 1990, megjelenik negyedévenként
Legfrissebb szám: 2005/3.
Archívum: 1999/1-2005/2.
Bölcseleti tanulmányok – a Klasszika-filológia Társaság folyóirata
Legfrissebb szám: 2004/3-4.
Archívum: 1991/1-2004/1-2., csak tartalom
Falu Város Régió
http://www.terport.hu/fvr/
Terület- és településfejlesztési folyóirat
Indulás 1994, megjelenik évente tízszer
Legfrissebb szám: 2005/1.
Archívum: 1991/6-2005/1.
Filológiai Közlöny
Filológiai szakfolyóirat
Indulás 1955, évenként négy szám
Nincs
Történeti és levéltártudományi folyóirat
Indulás: 1994, megjelenik éventa háromszor
Legfrissebb szám: 199/1-2.
Archívum: nincs
Közép-európai társadalom és kultúra
Indulás: 1999, megjelenik kéthavonta
Legfrissebb: 30. Szám
Csak tartalomjegyzékek
Társadalomtudományi szemle
Legfrissebb szám: 2000/2.
Az emberi jogok folyóirata
Indulás: 1997, megjelenik negyedévenként
Legfrissebb szám: 2005/3.
Archívum: Hiányos évfolyamok: 1997-1998., 1999-től teljes
Gazdaság és társadalom
Társadalomtudományi folyóirat
Indulás: 1990, megjelenik negyedévente
Nincs
Filozófiai esszéfolyóirat
Indulás: 1992, megjelenik évente többször
Legfrissebb szám: 1999/23-24.
Archívum: 1999/18-24.
Hadtörténelmi Közlemények
Hadtörténeti folyóirat
Indulás megjelenik negyedévente
Nincs
Irodalmi folyóirat
Indulás: 1964, megjelenik kéthetente
Legfrissebb szám: 2004/19.
Archívum: nincs
Történeti lap
Indulás 1979, megjelenik évente tízszer
Legfrissebb szám: 2005/10.
Archívum: az összes régi szám, 1979-tól
The Hungarian Quarterly
http://www.hungarianquarterly.com/
Irodalom, társadalomtudomány, művészetek
Indulás: 1993, megjelenik negyedévente
Legfrissebb szám: 2005 ősz
Archívum: 1995 nyár – 2005 ősz
Hungarológiai folyóirat
Indulás: 1985, megjelenik évente kétszer
Legfrissebb szám:
Archívum: cikkgyűjtemények listája 1985-től
A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság lapja
Indulás: 1979, megjelenés rendszertelenül
Legfrissebb szám: 2000
Archívum: Tartalomjegyzékek 1989-től, könyvismertetésekkel és bibliográfiákkal
Info-Társadalomtudomány
Az MTA folyóirata
Indulás 1987, megjelenik évente többször
Nincs
Iris – Irodalomismeret
http://www.c3.hu/~iris
Irodalomtörténeti folyóirat
Indulás: 1990, megjelenik évente négyszer
Legfrissebb szám: 2002/3-4.
Archívum: 1998/3-4-től 2002/3-4-ig, saját keresővel
Irodalomtörténet
Irodalomtörténeti folyóirat
Indulás 1912, megjelenik évente négyszer
Nincs
Irodalomtörténeti Közlemények
Irodalomtörténeti folyóirat
Indulás: 1891, megjelenik kéthavonta
Nincs
Kommunikációelméleti folyóirat
Újraindulás: 1994, megjelenik negyedévenként
Legfrissebb szám: 1999/4.
Archívum: 1999-es számok, és a régebbi számok tart.jegyzéke, 1994-től
Jogtudományi Közlöny
Jogtudomány és –elmélet
Indulás 1946, megjelenik havonta
Nincs
Keletkutatás
Orientalisztikai folyóirat
Indulás 1973, megjelenik évente kétszer
Nincs
Irodalom – történelem – szociológia
Indulás: 1989, megjelenik havonta
Legfrissebb szám: 2000/7-8.
Archívum: nincs
Történelmi szemléző folyóirat
Indulás: 1992, megjelenik évente háromszor
Legfrissebb szám: 2005/2.
Archívum: 1999/2 – 2005/1.
Korall
http://www.korall.org - fejlesztés alatt
Társadalomtudományi folyóirat
Indulás: 2000, megjelenik negyedévenként
Legfrissebb szám: 2005 november
Archívum: 2000 nyár – 2005 november
Kultúra – tudomány – irodalom
Indulás: megjelenik havonta
Legfrissebb szám: 2002 december
Archívum: 1998 február – 2002 december
Könyv és Könyvtár
Könyvtártudományi folyóirat
Indulás 1958, megjelenik rendszertelenül
Nincs
Közgazdasági Szemle
http://www.kszemle.hu/index.php
Közgazdaság és társadalom
Indulás: 1954, megjelenik havonta
Legfrissebb szám: 2005. december
Archívum nincs
Kritika
Kritikai és társadalomtudományi lap
Indulás: 1972, megjelenik havonta
Nincs
Kultúra és közösség
Művelődéselméleti folyóirat
Indulás 1974, negyedévente
Nincs
Külpolitika
A Magyar Külügy Intézet folyóirata
Újraindulás 1995, megjelenik negyedévenként
Nincs
Levéltári Közlemények
Levéltári szakfolyóirat
Indulás 1923, megjelenik évente kétszer
Nincs
Levéltári Szemle
Levéltári szakfolyóirat
Indulás 1961, megjelenik negyedévente
Nincs
Társadalom – ökológia – filozófia
Indulás: 1988, megjelenik havonta
Legfrissebb szám: 2006/1
Archívum: 2002/7-2005/12.
Limes
Tudományos szemle, TLI lapja
Újraindulás 1991, amjd Dunatáji Figyelő
Nincs
Magyar Egyháztörténeti Vázlatok
http://www.c3.hu/~mev/
Az Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség folyóirata
Indulás: 1989, évenként négy szám
Legfrissebb szám: 1998/1-2
Archívum: nincs
Magyar Egyházzene
Egyházzenei és liturgiai folyóirat
Indulás 1993, megjelenik negyedévente
Nincs
Magyar Felsőoktatás
http://www.ph.hu/ph/mf/
AZ OM elméleti lapja
Indulás 1991, megjelenik évente tízszer
Legfrissebb szám: 2004/5.
Archívum 1997/5-6. - 2004/4.
Magyar Filozófiai Szemle
http://at.elte.hu/mfsz/
Filozófiai folyóirat
Indulás: 1957, megjelenik évente háromszor
Legfrissebb szám: 2004/4.
Archívum: 1998/1-2. - 2004/4.
Magyar Jog
A Magyar Jogász Egylet folyóirata
Indulás 48. Évf. Megjelenik havonta
Legfrissebb nincs
Könyv- és sajtótörténeti folyóirat
Megjelenik negyedévente
Legfrissebb szám: 2005/3.
Archívum: 1998/1-2. - 2005/3., saját keresővel
Magyar Lettre Internationale
http://lettre.c3.hu
Irodalmi – tudomány - művészeti folyóirat
Indulás: 1991, megjelenik negyedévente
Legfrissebb szám: 2005 tél
Archívum: 1995. nyár-2005 ősz, 13-14-15. szám csak tartalomkeresővel
Magyar Múzeumok
Múzeologiai szakfolyóirat
Nincs
Nyelvtudományi folyóirat
Indulás: 1905, megjelenik negyedévenként
Legfrissebb szám: 2005/3.
Archívum: 1998/3–2005/2.
Magyar Nyelvoktatás
Nyelvtudományi folyóirat
Nincs
Nyelvészeti folyóirat
Indulás: 1872, megjelenik negyedévenként
Legfrissebb szám: 2005. október-december.
Archívum: összevont tartalomjegyzék
A Magyar Pszichológiai Társaság folyóirata
Legfrissebb szám: 2005/3.
Archívum: számonként
Társadalom- és politikatörténeti folyóirat
Újraindulás: 1997, megjelenik kéthavonta
Legfrissebb szám: 2005/9-10.
Archívum: 1997/3-4. – 2005/9-10.
Magyar Tudomány
http://www.matud.iif.hu/
Társadalom- és természettudományi folyóirat
Indulás: 1956, megjelenik havonta
Legfrissebb szám: 2005 december
Archívum: 1996 január-2005. december, 1996 és 2000 között csak tartalomjegyzék
Magyar Zene
Zenetudományi folyóirat
Indulás, megjelenik évente négyszer
Nincs
Mediterrán Tanulmányok
 
Nincs
Mérleg – Lapok és Könyvek Szemléje
http://ourworld.compuserve.com/ homepages/merleg
Vallástörténeti szemle
Indulás: 1965, megjelenik negyedévente
Legfrissebb szám: 2004/3.
Archívum: 1996/4 – 2004/3., csak néhány cikk olvasható, repertórium PDF-formátumban
Modern Filológiai Közlöny
Filológiai szakfolyóirat
Nincs
Társadalom – kultúra – irodalom
Indulás: 1971, megjelenik havonta
Legfrissebb szám: 2005/11.
Archívum: 2000/1-2005/11.
Zsidó kulturális és történetlmi folyóirat
Újraindulás: 1988, megjelenik negyedévenként
Legfrissebb szám: 2005/4.
Archívum: 1998/2-3. - 2005/4.
Politikatörténeti folyóirat
Indulás: 1989, megjelenik évente négyszer
Legfrissebb szám: 2005/3.
Archívum: 2005. évre, repertórium: 1989-2004 között, PDF formátumban, témakörönként
Műemlékvédelem
Műemlékvédelmi szakfolyóirat
Nincs
Műemlékvédelmi Szemle
Műemlékvédelmi szakfolyóirat
Nincs
Művészettörténeti Értesítő
Művészettörténeti szakfolyóirat
Nincs
Néprajzi Értesítő
A Néprajzi Múzeum szakfolyóirata
Nincs
Néprajzi látóhatár
Néprajz és folklór
Nincs
Nyelvünk és kultúránk
Nyelvtudományi folyóirat
Nincs
Nyelvtudományi Közlemények
http://www.nytud.hu/nyk/
Nyelvtudományi folyóirat
Legfrissebb szám: 100. szám
Archívum: nincs
Folyóirat az antik kultúrákról
Indulás: 2002, megjelenik évente négyszer
Legfrissebb szám: 2005/4.
Archívum: 2002-től, számonként, a cikkek PDF-formátumban
Ókortudományi Értesítő
Ókortudományi szakfolyóirat
Nincs
Orvostörténeti Közlemények
Orvostörténeti szemle
Nincs
Egyház- és kultúrtörténeti folyóirat
Indulás: 1993, megjelenik negyedévente
Legfrissebb szám: 2005/4.
Archívum: 1993. és 2004. közötti írások, ABC-sorrendben
Politikatudományi Szemle
http://www.poltudszemle.hu/
A Politikatudományi Intézet folyóirata
Indulás: 1992, megjelenik negyedévenként
Legfrissebb szám: 2005/3-4.
Archívum: 2002/3-4. - 2005/3-4.
Kisebbségvédelem
Indulás: 1999, megjelenik negyedévenként
Legfrissebb szám: 2003 tavasz
Archívum: 1999 tavasz-2003 tavasz
Pro Philosophia Füzetek
http://www.c3.hu/~prophil
Történet- és kultúrbölcseleti almanach
Indulás: 1995, megjelenik negyedévente
Legfrissebb szám: 2005/3.
Archívum: 1999/1 – 2005/3.
Protestáns Szemle
Egyháztörténet és irodalom
Indulás: 1992, megjelenik negyedévente
Nincs
Pszichológia
Az MTA Pszichológiai Kutató Intézete folyóirata
Nincs
Pszichoterápia
Pszichológiai szakfolyóirat
Indulás, megjelenik kéthavonta
Nincs
Regió
Társadalomtudományi folyóirat
Indulás: 1994, megjelenik évente
Nincs
Társadalomtudományi folyóirat
Indulás: 1990, megjelenik évente négyszer
Legfrissebb szám: 2001/47-48.
Archívum: 1994/13-24. - 2001/46-47., csak tartalomjegyzék
Történeti lap
Indulás: 1990, megjelenik évente tízszer
Legfrissebb szám: 2005/9.
Archívum: 1990. és 2004. közötti számok, ABC szerinti keresővel
Sic itur ad astra
http://www.sicitur.hu/
Történettudományi folyóirat
Indulás: 1987, megjelenik évente kétszer
Legfrissebb szám: 2005/1-2.
Archívum: Kötetek szerint: 1987-2000, csak tartalomjegyzék
Történettudományi folyóirat
Indulás: 1867, megjelenik kéthavonta
Legfrissebb szám: 2005/5.
Archívum: 2005., 2003-2004: PDF formátumban
Társadalomtudományi folyóirat
Újraindult: 1996, megjelenik negyedévenként
Legfrissebb szám: 2005/37.
Archívum: 26-35.
Szociológiai Figyelő
http://www.c3.hu/~szf
Szociológiai folyóirat
Indulás: 1985-92, újra 1997, megjelenik rendszertelenül
Legfrissebb: 1999
Archívum: 1997-1999
A Magyar Szociológiai Társaság folyóirata
Indulás: 1991, megjelenik negyedévente
Legfrissebb: 2005/2.
Archívum: Repertórium: 1997-1999.
A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület folyóirata
Indulás: 1989, megjelenik évente tízszer
Legfrissebb szám: 2005. december
Archívum: 2004. szeptember - 2005. december
Néprajztudományi folyóirat
Indulás: 1998, megjelenik évente kéteszer
Legfrissebb szám: 2005/1.
Archívum: 1998/1 – 2005/1.
Tandem
Tankönyvkritikai és oktatási folyóirat
Indulás: 1996, megjelenik negyedévente
Nincs
Tanítvány
Magyar Domonkos Rend lapja
Indulás: 1995, megjelenik negyedévente
Nincs
Társadalomkutatás
Társadalomtudományi szemle
Nincs
Társadalmi Szemle
Társadalomtudományi folyóirat
Indulás: 1946, megjelenik havonta
Nincs
Teológia
Hittudományi folyóirat
Nincs
Tér és társadalom
http://www.rkk.hu/tet.html
Régiókutatási folyóirat
Indulás: 1987, megjelenik negyedévenként
Legfrissebb szám: 2002/4.
Archívum: 1997-2002, PDF formátumban
Pszichológia – pszichiátria
Indulás: 1990, megjelenik évente kétszer
Legfrissebb szám: 2000/2-3.
Archívum: 1995-től 1999 1. Számig, ill. 2000/1-es is fenn van a sajáton; az előző szám kereshető; összesített tartalomjegyzék 1990-től
Theologiai Szemle
A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsának folyóirata
Indulás 1925
Nincs
Történelmi Szemle
Történettudományi folyóirat
Indulás: 1958, megjelenik negyedévente
Nincs
Turul
Levétár – heraldika – genealógia
Nincs
Üzenet (korábban Diakonia)
Az Evangélikus Egyház folyóirata
Újraindulás: 1994, megjelenés rendszertelenül
Nincs
Társadalomtudományi folyóirat
Indulás: 1958, megjelenik havonta
Legfrissebb szám: 2005. szeptember
Archívum: 2001. november-2005. szeptember
Társadalomtudományi folyóirat
Indulás: 1960, megjelenik havonta
Legfrissebb szám: 2005/11.
Archívum: 1960/1-2005/11., csak tartalomjegyzék
Egyház-, vallás- és kultúrtörténet
Indulás: 1935, megjelenik havonta
Legfrissebb szám: 2005/12.
Archívum: 1996. január-2005. november
Vulgo
Bölcseleti folyóirat
Indulás: 1999, megjelenik évente ötször
Nincs