napi online kultúra és tudomány

MIRŐL ÍR A LEGFRISSEBB...
BUKSZ

A 2005. őszi szám tartalma


Vita - Utasi Krisztina: A megvezetés dialektikája: Mead, Freeman és Szamoa (Válasz Huszár Ágnes cikkére - Margaret Mead megvezetése, 2003. ôsz)

Bírálat
Rákai Orsolya: Uszályok, viszályok, muszájok (Margócsy István: Hajóvonták találkozása)
Wessely Anna: Szocioanalízisben (Pierre Bourdieu: A tudomány tudománya és a reflexivitás)
Dupcsik Csaba: Változó és folyamatos formák (Ladányi János – Szelényi Iván: A kirekesztettség változó formái. Közép- és délkelet-európai romák történeti és összehasonlító szociológiai vizsgálata)

Probléma
Miklósi Zoltán: Erkölcsi érvek a politikában I. (Kis János: A politika mint erkölcsi probléma)

Buksz-beszélgetés
Sáska Géza bevezetôjével - Csáky Marianne: Botladozás a bolognai úton
Párhuzamos interjúk a felsôoktatásról Róna-Tas Andrással és Geréby Györggyel

Szövegek és fordítások
Ferenczi Attila: A kritikus pont

Szemle
Nyírő Miklós - Biczó Gábor (szerk.): Az Idegen – Variációk Simmeltôl Derridáig
Szentpéteri Márton - Szőnyi György Endre: Pictura & Scriptura (Hagyományalapú kulturális reprezentációk huszadik századi elméletei)
Láng Benedek - John North: A követek titka (Holbein és a reneszánsz világa)
Valentiny Pál - Sebôk Marcell (szerk.): Sokszínu kapitalizmus (Pályaképek a magyar tôkés fejlôdés aranykorából)
Lamberger Galina - Kuti Éva (szerk.): Vállalati adományozás Magyarországon
Szili Sándor - Ljubov Siselina és Gazdag Ferenc (szerk.): Oroszország és Európa (Orosz geopolitikai szöveggyujtemény)
Éber Márk Áron - Csizmadia Ervin: A Medgyessy-talány (A nemzeti középtôl (a) végig; „Elképzeltek maguknak egy miniszterelnököt”, Interjú Medgyessy Péterrel)

Bibliográfia
Gecser Ottó (összeáll.): Fontos könyvek – A BUKSZ válogatott bibliográfiája 2005. II. negyedév


BUKSZ a neten