napi online kultúra és tudomány

MIRŐL ÍR A LEGFRISSEBB...


A Replika legfrissebb tartalma jelenleg online formában érhető el!


41-42. szám, 2000. November

Replika-monológ

A középpont nélküli ember
A titkok titka
"Nem mondhatom el senkinek…" Hét kérdés a titokról gyerekeknek

Hivatásos titoknokok

Daniel Pantrick Moynihan
Az államtitkok aranykora

Richard Gid Powers
A titkosság véges hatalma

Titokkezelés

Meszerics Tamás
"Tudom, hogy tudod, hogy tudom…"
A hidegháború hírszerző sztárjai

A természettudományok hermeneutikája
Schwendtner Tibor
A természettudományok hermeneutikája
Előzmények

Kiss Olga
Irányzatok a mai tudományhermeneutikában

Ropolyi László
A tudomány a "szociális-élet-világban"
A tudományfilozófia hermeneutikai és szociálkonstruktivista szemléletmódjainak összevetése

Schwendtner Tibor
Thomas Kuhn és a hermeneutika

Székely László
A természettudományok hermeneutikája és a tudománytörténet


A román történetírás kihívásai

Constantin Iordachi és Trencsényi Balázs
A megújulás esélyei: a román történetírás tíz éve (1989–1999)

Sorin Antohi
Cioran és a román stigma. Az identitás radikális meghatározásai

Sorin Mitu
Az erdélyi románok nemzeti és felekezeti identitása a modern kor kezdetén

Constantin Iordachi
"A románok Kaliforniája": a román határ kiterjesztése Észak-Dobrudzsában 1878–1913


Replikázás

Bándy Sándor és Jancis Long
A forradalom főpróbája?

Tárkányi Ákos
A galaktikus jövő felé?

László János
A szociális reprezentáció járványtanáról


E-rovat

Steven Mizrach
Létezik-e "hackeretika" a 90-es években?